รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

84 เล่ม

จำนวนการอ่าน 26,762 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

655 เล่ม

จำนวนการอ่าน 533,307 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

808 เล่ม

จำนวนการอ่าน 826,304 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

195 เล่ม

จำนวนการอ่าน 166,187 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

197 เล่ม

จำนวนการอ่าน 130,482 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ