รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

98 เล่ม

จำนวนการอ่าน 33,053 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

663 เล่ม

จำนวนการอ่าน 539,249 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

849 เล่ม

จำนวนการอ่าน 845,008 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

196 เล่ม

จำนวนการอ่าน 167,678 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

201 เล่ม

จำนวนการอ่าน 135,666 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ