รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

76 เล่ม

จำนวนการอ่าน 22,760 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

643 เล่ม

จำนวนการอ่าน 510,145 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

803 เล่ม

จำนวนการอ่าน 798,439 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 153,934 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

186 เล่ม

จำนวนการอ่าน 114,201 ครั้ง

แบบประเมิน