รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

149 เล่ม

จำนวนการอ่าน 51,471 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

680 เล่ม

จำนวนการอ่าน 582,923 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

870 เล่ม

จำนวนการอ่าน 895,770 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

200 เล่ม

จำนวนการอ่าน 179,289 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

203 เล่ม

จำนวนการอ่าน 165,187 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ