รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

250 เล่ม

จำนวนการอ่าน 103,620 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

824 เล่ม

จำนวนการอ่าน 619,006 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

993 เล่ม

จำนวนการอ่าน 941,067 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

331 เล่ม

จำนวนการอ่าน 192,992 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

281 เล่ม

จำนวนการอ่าน 178,965 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ