รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

143 เล่ม

จำนวนการอ่าน 46,914 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

677 เล่ม

จำนวนการอ่าน 570,264 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

857 เล่ม

จำนวนการอ่าน 880,615 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

199 เล่ม

จำนวนการอ่าน 176,283 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

202 เล่ม

จำนวนการอ่าน 154,386 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ