รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

145 เล่ม

จำนวนการอ่าน 48,256 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

680 เล่ม

จำนวนการอ่าน 574,123 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

867 เล่ม

จำนวนการอ่าน 885,283 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

200 เล่ม

จำนวนการอ่าน 177,453 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

202 เล่ม

จำนวนการอ่าน 155,838 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ