รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

101 เล่ม

จำนวนการอ่าน 35,379 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

664 เล่ม

จำนวนการอ่าน 546,663 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

850 เล่ม

จำนวนการอ่าน 854,111 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

196 เล่ม

จำนวนการอ่าน 169,749 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

201 เล่ม

จำนวนการอ่าน 141,812 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ