รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

168 เล่ม

จำนวนการอ่าน 66,021 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

689 เล่ม

จำนวนการอ่าน 587,081 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

870 เล่ม

จำนวนการอ่าน 899,858 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

200 เล่ม

จำนวนการอ่าน 180,376 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

203 เล่ม

จำนวนการอ่าน 166,427 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ