รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

115 เล่ม

จำนวนการอ่าน 39,382 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

666 เล่ม

จำนวนการอ่าน 555,979 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

851 เล่ม

จำนวนการอ่าน 864,814 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

196 เล่ม

จำนวนการอ่าน 172,097 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

201 เล่ม

จำนวนการอ่าน 146,291 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ