รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

273 เล่ม

จำนวนการอ่าน 134,653 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

857 เล่ม

จำนวนการอ่าน 642,000 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

993 เล่ม

จำนวนการอ่าน 966,906 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

332 เล่ม

จำนวนการอ่าน 200,579 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

281 เล่ม

จำนวนการอ่าน 187,081 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ