รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

81 เล่ม

จำนวนการอ่าน 24,571 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

649 เล่ม

จำนวนการอ่าน 519,192 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

805 เล่ม

จำนวนการอ่าน 808,991 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 156,440 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

189 เล่ม

จำนวนการอ่าน 116,954 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ