รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

72 เล่ม

จำนวนการอ่าน 19,229 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

638 เล่ม

จำนวนการอ่าน 494,569 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

803 เล่ม

จำนวนการอ่าน 780,660 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 149,456 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 109,787 ครั้ง

feedback