รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

80 เล่ม

จำนวนการอ่าน 23,525 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

648 เล่ม

จำนวนการอ่าน 514,378 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

805 เล่ม

จำนวนการอ่าน 803,377 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 155,130 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

189 เล่ม

จำนวนการอ่าน 115,472 ครั้ง

แบบประเมิน