รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

176 เล่ม

จำนวนการอ่าน 87,958 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

689 เล่ม

จำนวนการอ่าน 608,218 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

870 เล่ม

จำนวนการอ่าน 928,590 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

200 เล่ม

จำนวนการอ่าน 189,783 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

203 เล่ม

จำนวนการอ่าน 175,270 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ