รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

75 เล่ม

จำนวนการอ่าน 21,321 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

643 เล่ม

จำนวนการอ่าน 501,884 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

805 เล่ม

จำนวนการอ่าน 789,353 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

192 เล่ม

จำนวนการอ่าน 151,590 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

186 เล่ม

จำนวนการอ่าน 111,892 ครั้ง

feedback