รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

82 เล่ม

จำนวนการอ่าน 25,822 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

649 เล่ม

จำนวนการอ่าน 527,377 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

805 เล่ม

จำนวนการอ่าน 818,800 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 164,293 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

190 เล่ม

จำนวนการอ่าน 124,896 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ