รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

71 เล่ม

จำนวนการอ่าน 18,278 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

638 เล่ม

จำนวนการอ่าน 491,530 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

802 เล่ม

จำนวนการอ่าน 776,689 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

191 เล่ม

จำนวนการอ่าน 148,704 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 109,004 ครั้ง

feedback