รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

182 เล่ม

จำนวนการอ่าน 90,249 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

699 เล่ม

จำนวนการอ่าน 611,561 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

898 เล่ม

จำนวนการอ่าน 932,346 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

200 เล่ม

จำนวนการอ่าน 190,652 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

203 เล่ม

จำนวนการอ่าน 176,338 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ