รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

140 เล่ม

จำนวนการอ่าน 45,603 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

671 เล่ม

จำนวนการอ่าน 566,362 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

851 เล่ม

จำนวนการอ่าน 876,481 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

196 เล่ม

จำนวนการอ่าน 174,715 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

202 เล่ม

จำนวนการอ่าน 151,999 ครั้ง

แบบประเมิน
ข้อเสนอแนะ