รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

35 เล่ม

จำนวนการอ่าน 5,100 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

613 เล่ม

จำนวนการอ่าน 463,626 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

764 เล่ม

จำนวนการอ่าน 752,325 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

167 เล่ม

จำนวนการอ่าน 140,447 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

165 เล่ม

จำนวนการอ่าน 102,375 ครั้ง