รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

36 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,246 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

613 เล่ม

จำนวนการอ่าน 467,476 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

764 เล่ม

จำนวนการอ่าน 755,784 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

169 เล่ม

จำนวนการอ่าน 141,339 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

167 เล่ม

จำนวนการอ่าน 102,079 ครั้ง