รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,979 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

632 เล่ม

จำนวนการอ่าน 483,574 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

793 เล่ม

จำนวนการอ่าน 772,354 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 147,551 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 108,012 ครั้ง

feedback