รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

48 เล่ม

จำนวนการอ่าน 7,665 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

615 เล่ม

จำนวนการอ่าน 468,950 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

771 เล่ม

จำนวนการอ่าน 757,273 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

170 เล่ม

จำนวนการอ่าน 141,672 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

168 เล่ม

จำนวนการอ่าน 102,350 ครั้ง