รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

31 เล่ม

จำนวนการอ่าน 2,942 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

594 เล่ม

จำนวนการอ่าน 446,757 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

742 เล่ม

จำนวนการอ่าน 735,531 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

165 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136,195 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

151 เล่ม

จำนวนการอ่าน 98,758 ครั้ง