รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

31 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,279 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

595 เล่ม

จำนวนการอ่าน 448,461 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

743 เล่ม

จำนวนการอ่าน 737,356 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

165 เล่ม

จำนวนการอ่าน 136,656 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

151 เล่ม

จำนวนการอ่าน 99,015 ครั้ง