รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

31 เล่ม

จำนวนการอ่าน 3,787 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

602 เล่ม

จำนวนการอ่าน 452,370 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

748 เล่ม

จำนวนการอ่าน 741,400 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

165 เล่ม

จำนวนการอ่าน 137,744 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

153 เล่ม

จำนวนการอ่าน 99,727 ครั้ง