รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

32 เล่ม

จำนวนการอ่าน 4,589 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

612 เล่ม

จำนวนการอ่าน 459,429 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

764 เล่ม

จำนวนการอ่าน 748,594 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

167 เล่ม

จำนวนการอ่าน 139,535 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

164 เล่ม

จำนวนการอ่าน 100,863 ครั้ง