รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

63 เล่ม

จำนวนการอ่าน 13,116 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

632 เล่ม

จำนวนการอ่าน 481,117 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

793 เล่ม

จำนวนการอ่าน 770,113 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 146,750 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

185 เล่ม

จำนวนการอ่าน 107,285 ครั้ง

feedback