รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามกลุ่มของปีที่พิมพ์ได้ดังนี้

พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน

36 เล่ม

จำนวนการอ่าน 6,802 ครั้ง

พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560

613 เล่ม

จำนวนการอ่าน 465,842 ครั้ง

พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2550

764 เล่ม

จำนวนการอ่าน 754,169 ครั้ง

พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.2540

169 เล่ม

จำนวนการอ่าน 140,911 ครั้ง

ต่ำกว่า พ.ศ.2530

164 เล่ม

จำนวนการอ่าน 101,644 ครั้ง