รายการหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทำเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล มีดังนี้

การปลูกมะพร้าว(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :การปลูกมะพร้าว
ชื่อผู้แต่ง :-
ปีที่จัดพิมพ์ :-
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปลูกมะละกอ(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :การปลูกมะละกอ
ชื่อผู้แต่ง :ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ปีที่จัดพิมพ์ :-
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานเพาะชำไม้ผล(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :สถานเพาะชำไม้ผล
ชื่อผู้แต่ง :กวิศร์ วานิชกุล
ปีที่จัดพิมพ์ :-
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปลูกส้มโอ(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :การปลูกส้มโอ
ชื่อผู้แต่ง :ทวีศักดิ์ ด้วงทอง
สุนิสา อธิวงศ์ธนวัฒน์
ปีที่จัดพิมพ์ :-
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ชื่อผู้แต่ง :-
ปีที่จัดพิมพ์ :-
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
windows live messenger
limewire indir