โรคทุเรียน: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหลักสูตร "หมอพืช-ไม้ผล" ฉบับที่ 4 ชุด โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :โรคทุเรียน: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหลักสูตร "หมอพืช-ไม้ผล" ฉบับที่ 4 ชุด โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ
ชื่อผู้แต่ง :นิพนธ์ วิสารทานนท์
ปีที่จัดพิมพ์ :2542
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
windows live messenger
limewire indir