โรคของส้มสายน้ำผึ้ง (ส้มโชกุน) และการป้องกันกำจัด: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :โรคของส้มสายน้ำผึ้ง (ส้มโชกุน) และการป้องกันกำจัด: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต
ชื่อผู้แต่ง :นิพนธ์ ทวีชัย
อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
ปีที่จัดพิมพ์ :2546
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
windows live messenger
limewire indir