พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทย(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง :พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง :เกษม สุขสถาน
อุดม พูลเกษ
บัญญัติ โกมลวาจ
ปีที่จัดพิมพ์ :2520
หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
windows live messenger
limewire indir