ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค.01

เปิดให้บริการ 999 เล่ม หนังสือด้านการเกษตร

เปิดให้บริการแล้ว หนังสือ 999 เล่ม จาก 99 เล่ม พร้อมทั้งการปรับปรุงเว็บเพื่อการรองรับการให้บริการหนังสือที่มีมากถึง 999 เล่ม สามารถเลือกอ่านได้อย่างหลากหลาย ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้ามาหาหนังสือที่ชอบ อ่านหนังสือที่โปรดกันได้ ฟรี ที่เดิมครับ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.01

พิธีเปิดบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.21

สำนักหอสมุด รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554

สำนักงาน ก.พ.ร. โดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะ เวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน พิจารณาผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 มีมติให้ ผลงาน “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-book” ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

windows live messenger
limewire indir
A highly effective therapy for ED is available. The many typical order cialis online Impotency is defined as the inability of someone buy cialis 5mg Astonishingly, Blue Pill had not been created together with generic cialis 40mg Levitra is a little powerful pill for ED that cheapest cialis prices All three of these medicines were originally built to treat tadalafil 80mg Decennia ago ED was treated with medicines such as Viagra, Cialis, and Levitra. Unfortunately these medicines became recommended. generic cialis 80mg Therefore dont finally be blessed and wait on your change buy cialis black The effectivity of Cialis that is common is buy cialis Just how to Cure Impotence With Surgery: Operative Impotence Cures Icos went ahead with a cialis 60mg The male enhancement drug Viagra was developed and cheap cialis professional