การเชื่อม
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:การเชื่อม
ชื่อผู้แต่ง:ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์;นิธิวดี อรัญอนุรักษ์;วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ
จำนวนหน้า:40  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์:กรมส่งเสริมการเกษตร
คำสำคัญ:ผัก;ผลไม้;ผลไม้เชื่อม;เงาะเชื่อมแห้ง;สับปะรดเชื่อมแห้ง;มะละกอเชื่อม;มะยมเชื่อม;พุทราจีนเชื่อม;มะตูมเชื่อมแห้ง;มะกอกเชื่อม;มะเขือเทศเชื่อม;มะนาวเชื่อม;มันเทศเชื่อม;มันสำปะหลังเชื่อม;เปลือกส้มโอเชื่อมแห้ง;จาวตาลเชื่อม;เมล็ดบัวเชื่อมแห้ง;เปลือกแตงโมเชื่อม;สาเกเชื่อม;เผือกเชื่อม;ฟักทองเชื่อม;ฝักเขียวเชื่อมแห้ง;กระเจี๊ยบเชื่อม;การเชื่อม;การถนอมอาหาร;ส่วนผสม;กรรมวิธีการผลิต;การเตรียมผัก;การเตรียมผลไม้;การเชื่อมเร็ว;การเชื่อมแห้ง;อุปกรณ์การเชื่อม;ถ้วยตวง;ช้อนตวง;วิธีการใช้;ผลไม้ตามฤดูกาล;การแปรรูป;มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จำนวนการเปิดอ่าน:715 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด