พันธุ์ลำไย
(คลิกที่ปกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อเรื่อง:พันธุ์ลำไย
ปีที่จัดพิมพ์:2550
ชื่อผู้แต่ง:นิพัฒน์ สุขวิบูลย์
จำนวนหน้า:14  หน้า
หน่วยงานจัดพิมพ์:กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
คำสำคัญ:ลำไย;พันธุ์;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;พันธุ์ดอ;พันธุ์แห้ว;พันธุ์สีชมพู;พันธุ์เบี้ยวเขียว;พันธุ์ใบดำ;พันธุ์สายน้ำผึ้ง;พันธุ์พวงทอง;พันธุ์เพชรสาคร;พันธุ์นราภิรมย์;พันธุ์เวียดนาม;พันธุ์ดอสุขุม
จำนวนการเปิดอ่าน:497 ครั้ง

ถ้าท่านชอบหนังสือเล่มนี้ โปรดกด